Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah İzin İşlemleri için Belgeler

2018 yılında yeni kayıt yaptırmış/yaptıracak olan yabancı uyruklu öğrencilerin ikametgah izni işlemleri için hazırlamaları gereken belgeler – http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/ikamettezkeresi/bilgiForm.pdf

 

Aşağıdaki belgelerin Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna 12 Ekim 2018 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir:

 

1-     İkametgah İçin Gerekli Belgeler Listesi

2-     Gelir Beyanı Dilekçe Form Örneği

3-     Tebliğ Tebellüğ Belgesi

HIZLI ERİŞİM