Komisyonlar

Strateji Geliştirme Komisyonu   

Prof. Dr. Ömer Akgiray (Dekan)

Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu 

Prof. Dr. Bülent Ekici

Fakülte Sekreteri

Prof. Dr. Zehra Semra Can (Strateji Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Bülent Mertoğlu (Biyomühendislik)

Prof. Dr. Çiğdem Alabaş Uslu (Endüstri Müh.)

Prof. Dr. Çiğdem Eroğlu Erdem (Bilgisayar Müh.)

Prof. Dr. Gökçen Alev Çiftcioğlu (Kimya Müh.)

Doç. Dr. Seval Genç (Metalürji ve Malzeme Müh.)

Doç. Dr. Candeniz Seçkin (Makine Müh.)

Doç. Dr. Deniz Tufan Akgül (Çevre Müh.)

Araş. Gör. Dr. Zeynep Tuğçe Kalender (Endüstri Müh.)

 

Müfredat Komisyonu

Doç. Dr. Deniz Akgül (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Sibel Titiz Sargut

Prof. Dr. Cevat Sarıoğlu

Prof. Dr. Bahar Sennaroğlu

Prof. Dr. Gökhan Bora Esmer

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz

Doç. Dr. Nihat Alpagu Sayar

Dr. Öğr. Üyesi Betül Boz

Doç. Dr. Esra Erdim

 

MÜDEK Komisyonu

Doç. Dr. Deniz Akgül (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Ömer Korçak

Prof. Dr. Bülent Mertoğlu

Doç. Dr. Deniz Tufan Akgül

Doç. Dr. Onur Cihan

Prof. Dr. Özlem Şenvar

Doç. Dr. Neslihan Alemdar

Doç. Dr. Yaşar Andelib Aydın

Prof. Dr. Bülent Ekici

Prof. Dr. Emre Alpman

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Adanır

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Doç. Dr. Deniz Akgül (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Neslihan Semerci (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Bülent Ekici

Prof. Dr. Kozet Bakırcı

Prof. Dr. Elif Soyer

İş Güv. Uzm. Ahmet Özkorucu

Müh. Serap Yıldırım Akyel

Burcu Kambak

Turhan Ünal

Hakan Demir

Türkan Çalışkan

 

Burs Komisyonu

Fakülte Burs Komisyonu Başkanı  Prof. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi  M4-210 @bilge.alpaslan
Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Ali Fuat Alkaya M2-249 @falkaya
Biyomühendislik  Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Bereketoğlu M1-122 @ceyhun.bereketoglu
Çevre Mühendisliği  Prof. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi  M4-210 @bilge.alpaslan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Mustafa Onat   M4-237 @monat
Endüstri Mühendisliği Prof Dr. Gülfem Tuzkaya  M5-213 @gulfem.tuzkaya
İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Tahir Kemal Erdem M1-108 @kemal.erdem
Kimya Mühendisliği  Prof.Dr. Sibel Sargut  M3-107 @sibel.sargut
Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Aybala Usta M5-252 @aybala.usta
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doç. Dr. Üyesi Seval Genç M3-213 @sgenc
Öğrenci İşleri Burs Sorumlusu Nigar Danış M1-Z16 @nigar.danis

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Doç. Dr. Deniz Akgül (Dekan Yrd.)

Araş. Gör. Dr. Ceyda Kula (Fakülte Koordinatörü, Biyomühendislik)

Araş. Gör. Ahmet Furkan Urkut (Fakülte Koordinatörü, Makine Müh.)

Araş. Gör. Mehmet Kaya (Bilgisayar Müh.)

Araş. Gör. Zuhal Altuntaş (Bilgisayar Müh.)

Araş. Gör. Serdar Şam (Çevre Müh.)

Araş. Gör. N. Kerem Binark (Çevre Müh.)

Araş. Gör. Burak Çetiner (Endüstri Müh.)

Araş. Gör. Murat Umut Yangaz (Makine Müh.)

Araş. Gör. Şükrü Kaya (Metalürji ve Malzeme Müh.)

Araş. Gör. Yaren Erdağ Maden (Kimya Müh.)

Araş. Gör. F. Kemal Bayat (Elektrik-Elektronik Müh.)

Araş. Gör. Funda Cırık Acıkaya (Elektrik-Elektronik Müh.)

Araş. Gör. Dr. Esin Bozkurt (İnşaat Müh.)

Semra Karaman (Öğrenci İşleri)

 

Performans Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Gülfem Tuzkaya

Prof. Dr. Ali Fuat Alkaya

Araş. Gör. Dr. Murat Bilsel

Araş. Gör. Dr. Zeynep Tuğçe Kalender

 

Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Komisyonu

Prof. Dr. Mete Tayanç

Prof. Dr. Cabir Vural

Prof. Dr. Atıf Koca

 

Öğrenci Disiplin Komisyonu

Prof. Dr. Sibel Titiz Sargut (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Paşa Yayla (Üye)

Prof. Dr. Kazım Yalçın ARGA (Üye)

Doç. Dr. Elif Soyer (Raportör)

 

Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Cevat Sarıoğlu

Prof. Dr. Serdar Aktaş

Prof. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Şişman

 

Tanıtım Komisyonu 

Doç. Dr. Deniz Akgül

Dr. Öğr. Ü. Sanem Arslan Yılmaz

 

Kalite Komisyonu

Birim Kalite Koordinatörü :     
Prof. Dr. Neslihan Semerci

Alt Danışma Uzman Üyeleri:    
Prof. Dr. Gülfem Tuzkaya
Doç. Dr. Yaşar Andelib AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kasavi


Kalite Güvence Sorumlusu:    
Prof. Dr. Emre Alpman
Prof. Dr. Kozet Bakırcı
Doç. Dr. Ömer Korçak
Dr. Öğretim Üyesi Görkem Yumuşak
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alparslan Zehir
Mustafa Tuysuz
Fakülte öğrenci temsilcisi

 

Çevresel Etki Değerlendirme ve Kontrol  Komisyonu

Prof. Dr. Kozet Yapsaklı

Doç. Dr. Seval Genç

 

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu

Doç. Dr. Candeniz Seçkin

Dr. Öğr. Orhan Gökyay

 

Sürekli Eğitim Programları Koordinatörü 

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz

 

Socrates-Erasmus Koordinatörü 

Doç. Dr. Fulya Kunter

 

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Gökçen Altun Çiftçioğlu

 

Bilgi-İşlem Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Semih Özel

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Prof. Dr. Gökçen Altun Çiftçioğlu

Doç. Dr. Seval Genç

 

Spor Faaliyetleri Komisyonu  

Araş. Gör. Dr. Eyüp Anıl Duman

Arş. Gör. Neslihan Alpay

Arş. Gör. Ömer Dumlupınar

 

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu 

Doç. Dr. Gökçen Alev Çiftçioğlu

 

Mezuniyet Programları Komisyonu

Doç. Dr. Uğur Özveren (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Deniz Akgül (Dekan Yrd.)

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Ganiz

Arş. Gör. Muhammed Nur Avcil

Arş. Gör. Mehmet Kaya

 

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi Beste Turanlı

Arş. Gör. Tuğba Özgören Can

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zehra Semra Can

Dr. Arş. Gör. Çiğdem Kalkan

Arş. Gör. Kerem Binark

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Arş. Gör. Kemal Bayat

Dr. Arş. Gör. Funda Cırık Acıkaya

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Cem Çağrı Dönmez

Arş.Gör. Ayşe Ayçim Selam

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Arş. Gör. Didem Aycan

Arş. Gör. Yaren Erdağ Maden

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz

Dr. Arş. Gör. Haluk Bayraktar 

Dr. Arş. Gör. Serkan Öğüt

 

METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Seval Genç

Arş. Gör. Özgür Çınar

Arş. Gör. Neslihan Alpay

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Yeşim Gürtüğ

Doç.Dr. Tahir Kemal Erdem

Dr. Arş. Gör. Esin Bozkurt Kopuz 

 

Bölüm Kimyasal Atık Sorumluları 

Mühendis Ahmet Özkorucu (Makine Mühendisliği)

Öğr. Gör. Serhat Yanık (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Dr. Arş. Gör. Zeynep Yılmaz Serçinoğlu (Biyomühendislik)

Mühendis Serap Yıldırım Akyel (Çevre Mühendisliği)

Dr. Öğr. Üyesi Berrin Kurşun (Kimya Mühendisliği)

 

Laboratuvar Güvenliği İnceleme Heyeti

Prof. Dr. Atıf Koca

Prof. Dr. Barış Çallı

Prof. Dr. Recep Artır

Prof. Dr. Bülent Mertoğlu

Doç. Dr. Kozet Yapsaklı

Dr. Öğr. Üyesi Seval Genç

Dr. Öğr. Üyesi Berrin Kurşun


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 13.05.2024 10:41:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM