Staj Esasları ve Belgeler

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

 

Staj Sözleşmesi

Zorunlu Staj Başvuru Formu   (Compulsory Internship Information Form)

Zorunlu Olmayan Staj (Uzun Dönem Staj) Başvuru Formu

SGK Güvence Beyanı Belgesi

Staj Değerlendirme Formu   (Internship Evaluation Form)

Devlet Katkısı Talep Formu

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Hakkında Çizelge

 

Staj Raporu Örneği (Internship Report Guide)

 

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Öğrencilerin başvurularını güncellenmiş formları kullanarak yapmaları gerekmektedir.

2. Staj süresince hastalık sebebiyle alınan istirahat raporlarının aynı gün, Dekanlık Fakülte Sekreterliğine, raporun okunaklı taranmış hali e-posta ile gönderilerek haber verilmesi gerekmektedir. Raporların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi işlemleri yasal zorunluluk olduğundan, SGK bildirimi yapılmayan durumlarda cezai işlem söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumların aynı gün Dekanlık Fakülte Sekreterliğine bildirilmesi mecburidir.

3. Staj başvuruları onaylanan ve stajlarına başlamış öğrencilerimizin 5510 sayılı kanun gereği stajları süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri Fakültemiz tarafından yatırılmaktadır. Bu durum öğrencinin stajını yaptığı işyerinde yaşayabileceği bir iş kazası durumunda iş kazası bildirim zorunluluğunu eğitim gördüğü yere yüklemektedir. Fakültemizin Staj Sözleşmesi Madde 5’de belirtildiği üzere: “Yaşanan iş kazalarının, mesleki hastalıkların ve varsa geçici iş göremezlik raporlarının bir gün içinde işveren statüsündeki Fakültemize bildirilmesinden staj yapılan firma ve yetkilileri sorumludur”. Öğrencinin kaza geçirdiği ya da hastalanıp hastaneye başvurması durumunda almış olduğu raporda iş kazası ibaresi işaretlenmiş ise, raporun düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK’ya iş kazası bildiriminin yapılması gereklidir. Bu nedenle yukarıda ifade edildiği gibi gerekli yasal süre içinde hem öğrencilerimizin hem de staj yapılan firma ve yetkilililerinin Dekanlık Fakülte Sekreterliğine gerekli bilgilendirmede bulunmaları zorunludur.

4. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunda belirtilen hususları eksiksiz olarak tamamlamayan ve posta ile gönderimde bulunmayan firma ve işletmelere devlet katkısı ödemesi yapılamayacaktır.

 

 

 

 


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 06.05.2024 17:49:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM