Tarihçe

 Fakülte_logo

1883’te kurulan Hamidiye Yüksek Ticaret Okulu’na kadar uzanan bir geçmişe sahip ve farklı isimlerde ve yapılarda eğitimini sürdüren Marmara Üniversitesi 1982 tarihinde kuruldu. 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul, 3 bin öğretim elemanı, 50 binin üzerinde öğrencisi ile, çok geniş fen, teknik ve mühendislik, sağlık bilimleri ve tıp, sosyal bilimler, eğitim ve güzel sanatlar alanında eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdüren Üniversitemiz Türk yükseköğretimine hizmet veren en büyük kurumlar arasındadır. Ayrıca, gelişen bilim ve teknolojiyi izleme, üretme ve uygulama çalışmaları, 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde sürdürülmektedir.

Üniversitemiz, tüm mensuplarıyla hem ülkemizin kamu, sanayi, eğitim ve kültür kurumlarıyla, hem de uluslar arası kuruluşlarla iletişim içinde çeşitli etkinliklerde başarıyla rol almaktadır.

Türkiye’de 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan dışa açılma ve liberizasyon politikaları sonunda 1990’lı yılların başında yoğun teknoloji ihtiyacıyla karşı karşıya kalındı. Üretim bilgisi ve bunu kullanma ustalığı olan Teknoloji; yönetimden pazarlamaya, hukuktan psikolojiye geniş bir perspektif içinde idari ve teknik bilimlerin entegrasyonunu ve uyum içinde işbirliğini gerektirir. Bir başka deyişle, mühendislik bilimleri teknolojinin bayraktarıdır. Ama temel bilimler, sosyal ve idari bilimlerle iç içe olmadan, teknolojik başarı ve kazanımdan söz etmek mümkün değildir.

Mühendislik Fakültesi, Marmara Üniversitesi gibi güçlü ve çeşitli disiplinlerde faaliyet gösteren bir üniversitenin bünyesinde, tam bir takım çalışması ruhu ve felsefesiyle, 27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı Kanun ile İstanbul Anadolu yakasındaki en büyük ve en kapsamlı devlet üniversitesi yerleşkesi olan Göztepede kurulmuştur.

Liderlik, takım çalışması ve motivasyon, en başından beri Fakültemizin kültürünün üç temel unsurudur. Özellikle, kuruluş aşamasında Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Orhan Oğuz ve Kurucu Dekanımız Prof.Dr. Ahmet Serpil’in önderlik ve geniş ufukları ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyeleri, Dr. İ. Mehmet Yeyinmen, Garanti Bankası Genel Müdürü Akın Öngör ve Prof.Dr. Nüket Yetiş ile merhum Prof.Dr. A. Adnan Tezel ve merhum Turgut Işık’ın katkıları büyüktür.

traihce_resim1

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (MÜMF) 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1997 yılında Makine Mühendisliği, 2000 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2002 yılında Kimya Mühendisliği, 2010 yılında da Biyomühendislik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri lisans eğitim faaliyetlerine başlamışlardır.

Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasının temelinin atılması, 1990. (Prof.Dr. Ömer Z. Cebeci Hocamızın arşivinden alınmıştır.)

tarihce_resim2Bilindiği üzere, eğitim kalitesi tüm sistemler üzerine zincirleme sonuçlarıyla yüzyıllara varan bir etkiye sahiptir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bu sorumluluğun bilincinde olarak kuruluşundan beri nicelikten çok niteliğe önem verdi. 1995 yılından beri Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımlarını kullanan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1999 yılında Avrupa Kalite Ödülü’ne başvurdu ve saha ziyaterine kaldı. Fakültemiz Avrupa Kalite Ödülü’ne üniversite düzeyinde ilk başvuran eğitim kurumudur. Çalışmalarımız Avrupa genelinde eğitim alanında öncüdür ve model olarak kullanılmaktadır.

   

Göztepe’de faaliyetlerine başlayan ve büyüyen fakültemiz, 2017’den itibaren yeni kampüs ve binalarına kavuşmak, bu şekilde eğitim ve araştırma altyapısında büyük değişim ve iyileşme sağlamak üzere yoğun çalışmalara başladı. 29 Kasım 2019’da temel atıldı ve nihayet 2021 Güz döneminde yeni kampüsümüzde beş ana binasıyla eğitim faaliyetleri başladı. Büyük laboratuvarların ve atölyelerin yer alacağı üç adet hangar binamızın projeleri de 2022 başı itibariyle hazır durumdadır. Araştırma altyapımızda büyük bir gelişme sağlayacak olan bu binalarımızın 2023’te hizmete girmesi hedeflenmiştir.

14Aug2017.jpg (55 KB)

Dekanımız Prof. Dr. Ömer Akgiray, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu ve Yapı İşleri Daire Başkanı Nedim Sert yeni fakültenin inşa edileceği alanın tespiti için saha çalışmasında (Kenan Evren Kışlası, 14 Ağustos 2017).

29Nov2019.jpg (117 KB)

Dekanımız Prof. Dr. Ömer Akgiray, proje mimarları Tuğrul Şevik ve Bekir Topaloğlu (Temel Atma Töreni, 29 Kasım 2019).

Sep2021_1.jpg (126 KB)

Sep2021_2.jpg (176 KB)

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Mühendislik Fakültesi

 

Öğrenciyi “en üst seviyede hizmet sunulması gereken bir müşteri” gibi tanımlıyor ve sistem içinde bu müşteriyi mutlu etmeye odaklanıyoruz. Akademik ve idari kadroların açık kapı politikası uygulaması, bölüm başkanlarının sürekli toplantılar düzenleyerek öğrencilerin şikayet ve önerilerini dinlemesi, dönem sonunda ders değerlendirme anketlerinin yapılması, öneri kutusu ve açık pano uygulamasıyla öğrencilerden önerilerin toplanması, problem çözme çemberlerinde öğrencilerin aktif rol oynaması, hep bu odaklanmanın sonucudur. Böyle bir odaklanmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olan öğrenciler de, yapılan çalışmalarda etkin rol oynamaktadırlar.

Mühendislik Fakültemiz sağlam bir akademik altyapı üzerine kurulu olarak sürekli gelişmektedir. Bu gelişimi sürdürebilir nitelikte olup, Üniversitemizin akademik kalitesinin yükselmesinde olumlu ve esaslı bir katkı yapmaktadır. Mühendislik Fakültemiz otuz beş yıllık yoğun ve atılımlarla dolu mazisi, uzun dönemli çizilmiş ve belirlenmiş politikaları ile ülkemizin mühendislik ve teknoloji eğitimi için müstesna bir örnek teşkil etmektedir.

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli kaynak iyi yetişmiş insan gücüdür. Öğrencilerine uluslar arası standartlarda eğitim hizmeti veren Fakültemiz iyi eğitilmiş genç mühendisleri ülkemize kazandırmanın gururunu taşımaktadır. Kendisi de çok genç olan Fakültemizin tüm mezunları, çalışmak istedikleri kurumlarda istihdam edilerek, Fakültenin onlara verdiği “Bilimi Topluma Aktarma ve Ekonomiye Uygulama” hedefine başarı ile yönelmişlerdir.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çağdaş eğitim veren, kaliteyi her zaman ön planda tutmakta başarılı olan, zamanı gelişimi sürecinde başarıyla kullanan, mezunlarının kalitesi piyasada tescil olunmuş ve piyasada ihtiyaç duyulan elemanları yetiştiren başarılı bir kurumdur. Toplam Kalite Yönetimini yüksek öğretimde uygulayan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, sanayinin eğitim ve araştırmalardan beklentilerini belirlemek amacıyla sanayicilerle sürekli iletişim içindedir.Fakültenin kuruluşunda, geniş bir eğitim, araştırma ve tecrübe yelpazesini temsil eden öğretim üyelerinin kapsamlı tartışmalarıyla hazırlanan müfredat, uzmanlarca özveri ve özenle verilen dersler, sanayicilerin eleştirilerine her zaman açık tutulmuştur.Öğrencisi, öğretim elemanı ve idari personeli olarak bizler Marmara Üniversitesinin ve Mühendislik Fakültesinin mensubu olmanın ayrıcalık olduğunun bilincindeyiz ve bundan da her zaman ve her yerde gurur duyuyoruz.

Hedefimiz, “Dünyanın her yerinde Türkiye için çalışan başarılı mühendisler yetiştirmek; bilgi ve tecrübe birikimimizi toplumsal refaha katkı sağlayacak biçimde kullanabilmektir.”

 


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 10.08.2022 21:29:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM