Laboratuvar Kapı Kartlarının Yetkilendirilmesi

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi derslik binalarındaki eğitim ve araştırma laboratuvar kapılarının kart yetkilendirme işlemleri ile ilgili hususlar aşağıda verilmektedir.

Akademik personel için kart yetkilendirme talep dilekçeleri bölüm başkanlarının bilgisi dahilinde olmalı ve talepler EBYS üzerinden dekanlığa gönderilmelidir. 

Lisansüstü tez veya dış kaynaklı araştırma projelerinde çalışan lisansüstü öğrenciler/bursiyerler için yetkilendirme talebi yapılan laboratuvarın tehlike sınıfı renk koduna göre ilgili eğitimleri (İSG, laboratuvar güvenlik ve yeterlilik eğitimi) alıp başarı ile tamamlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve projelerde bursiyer olarak çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ilgili laboratuvarların sorumlularının ve bölüm başkanlarının bilgisi dahilinde kart yetkilendirmesi tanımlanacaktır. Kart yetkilendirme sürecinde yapılması gereken tüm işlemlerin ilgili laboratuvarın sorumlusu tarafından takip edilmesi ve talep dilekçelerinin bölüm başkanlığı bilgisi dahilinde EBYS üzerinden dekanlığa gönderilmesi gerekmektedir. 

Lisans öğrencilerine  sadece “yeşil” kodlu laboratuvarlar için kart yetkilendirmesi yapılacak olup “sarı” ve “kırmızı” kodlu laboratuvarlar için kart yetkilendirmesi yapılmayacaktır (Aşağıdaki Tablo 1’de laboratuvar tehlike sınıfları ve renk kodları verilmektedir).

Öğrencilerin kart yetkilendirme işlemlerinin başlaması için bölüm başkanlıklarına yazılacak talep dilekçelerinde öğrencinin gerekli eğitimleri aldığına dair belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir.

ISG eğitimi eksik olan öğrenciler için bölümden üst yazı ile fakülte yönetimine gelen ISG eğitim talep dilekçeleri Üniversitemiz ISG Koordinatörlüğü’ne iletilmekte ve gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır.

Akademik, idari personel ve öğrenciler için kart yetkilendirme sürecinde izlenmesi gereken adımlar kart yetkilendirme süreç haritasında verilmektedir. Süreç, gerekli formlar ve ilave açıklamalar ile ilgili dosyalar aşağıda listelenmektedir;

 

Laboratuvar Kartlı Yetkilendirme Süreç Haritası
Laboratuvar Tehlike Sınıfları Renk Kodu
Laboratuvar Kart Yetkilendirme Talep Dilekçe Örneği
ISG Eğitimi Talep Dilekçesi Örneği
Laboratuvar Yetkilendirme Talep Formu

 

Tablo 1. Laboratuvar Tehlike sınıfları ve Renk Kodları

Bölüm Tehlike Sınıfı Kodu
Bilgisayar Mühendisliği Az tehlikeli Yeşil
Endüstri Mühendisliği Az tehlikeli Yeşil
Elektrik Elektronik Müh. Tehlikeli Sarı
İnşaat Mühendisliği Tehlikeli Sarı
Makine Mühendisliği Tehlikeli Sarı
Biyomühendislik Çok tehlikeli Kırmızı
Çevre Mühendisliği Çok tehlikeli Kırmızı
Kimya Mühendisliği Çok tehlikeli Kırmızı
Metalürji ve Malzeme Müh. Çok tehlikeli Kırmızı

*Tehlike Sınıfları İşyerleri tehlike sınıfı tebliğine göre, laboratuvarda yapılan esas iş baz alınarak Avrupa standartlarında düzenlenmiş NACE kodları vasıtasıyla belirlenmiştir
Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 28.09.2023 17:04:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM