Genel Bilgiler

Genel_bilgiler_resim1

Mühendislik; endüstriyel yapıların, makinelerin, cihazların ve günlük hayatımızdaki diğer sistemlerin
tasarımını, üretimini, kurulmasını, geliştirilmesini,çalıştırılmasını ve bakımını konu alan bir meslek
koludur. Mühendis; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinden kazandığı bilgi, deneyim, ve
pratikle, mevcut imkanları ve malzemeleri, insanların ve toplumun faydalanması için en uygun ve
ekonomik şekilde kullanmak üzere eğitilir. Mühendislik kesinlikle var olanı tekrar etmek değildir, yeni
bir ürün veya çözüm geliştirmektir. Bu sebeple öğrencilerimizin var olan bilgileri doğrudan belleyerek
değil, düşünerek ve sorgulayarak öğrenmesi amaçlanır.
    Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne giren lise mezunları, buradan sıradan bir mühendis
olarak mezun olmazlar. Karşılaştıkları her problemin teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarını göz
önüne alarak disiplinlerarası yaklaşımlarla çözmek için düşünmeyi öğrenerek mezun olurlar. Aldıkları
dersler, yaptıkları ödevler ve projelerin hepsi bu yolda düşünme fonksiyonlarını keskinleştirecek birer
aletten ibarettir. Bu süreçiçerisinde sadece alıcı olarak değil; aldıklarını işleyici, yorumlayıcı ve
değerlendirici olarak da düşüncelerini ortaya koymaları kendilerinden beklenir. Amaç, toplumun
kendilerine verdiğinin fazlasını kaliteli olarak topluma geri vermelerinin gerektiği kültürünü onlara
aşılamaktır.
    Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimin İngilizce olması, devamlı araştırma ve
uygulama ağırlıklı çalışan bir öğretim kadrosunun bulunması, öğrencilerin özlenen standartlarda
yüksek nitelikli yetişmesi için gerekli en önemli unsurlardır.
Fakültemizde aşağıdaki Bölümlerimizde lisans eğitimi verilmektedir:


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 29.09.2022 12:53:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM