Genel Bilgiler

Genel_bilgiler_resim1

    Mühendislik; endüstriyel yapıların, makinelerin, cihazların ve günlük hayatımızdaki diğer sistemlerin
tasarımını, üretimini, kurulmasını, geliştirilmesini, çalıştırılmasını ve bakımını konu alan bir meslek
koludur. Mühendis; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinden kazandığı bilgi, deneyim, ve
pratikle, mevcut imkanları ve malzemeleri, insanların ve toplumun faydalanması için en uygun ve
ekonomik şekilde kullanmak üzere eğitilir. Mühendislik kesinlikle var olanı tekrar etmek değildir, yeni
bir ürün veya çözüm geliştirmektir. Bu sebeple öğrencilerimizin var olan bilgileri doğrudan belleyerek
değil, düşünerek ve sorgulayarak öğrenmesi amaçlanır.
    Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne giren lise mezunları, buradan sıradan bir mühendis
olarak mezun olmazlar. Karşılaştıkları her problemin teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarını göz
önüne alarak disiplinlerarası yaklaşımlarla çözmek için düşünmeyi öğrenerek mezun olurlar. Aldıkları
dersler, yaptıkları ödevler ve projelerin hepsi bu yolda düşünme fonksiyonlarını keskinleştirecek birer
aletten ibarettir. Bu süreçiçerisinde sadece alıcı olarak değil; aldıklarını işleyici, yorumlayıcı ve
değerlendirici olarak da düşüncelerini ortaya koymaları kendilerinden beklenir. Amaç, toplumun
kendilerine verdiğinin fazlasını kaliteli olarak topluma geri vermelerinin gerektiği kültürünü onlara
aşılamaktır.
    Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimin İngilizce olması, devamlı araştırma ve
uygulama ağırlıklı çalışan bir öğretim kadrosunun bulunması, öğrencilerin özlenen standartlarda
yüksek nitelikli yetişmesi için gerekli en önemli unsurlardır.
Fakültemizde aşağıdaki Bölümlerimizde lisans eğitimi verilmektedir:

 

Fakültemizin tüm bölümlerinin MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyonu bulunmaktadır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMÜHENDİSLİK

thumb_biyomühendislik_mudek.jpg (102 KB)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 31.03.2023 09:34:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM