Dekanın Mesajı

 

Fakültemizin Kıymetli Mensupları,

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurulduğu yıllardan itibaren eğitimde ve araştırmada mükemmeliği hedef edinmiş bir fakültedir. Prof. Dr. Ahmet Serpil, Prof. Dr. Nüket Yetiş, Prof. Dr. Ömer Ziya Cebeci, Prof. Dr. Kılıçaslan Aytaç, Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı gibi Fakültemizin kurucu hocaları ile uzun yıllar beraber çalışmış ve Fakültemizin büyümesinin ve gelişmesinin her safhasında bulunmuş bir öğretim üyesi olarak, şu gerçeği iyi biliyor ve güvenle söyleyebiliyorum: Geçtiğimiz 30 sene zarfında çok büyük mesafeler kat ettik ve Türkiye’nin en önde gelen Mühendislik Fakültelerinden biri olmayı başardık.

Çok büyük mesafeler kat ettik, çünkü 1990’lı yıllara göre (1) Kadrolarımız çok daha güçlü, (2) Eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız çok daha donanımlı, (3) Fakültemiz hâlâ genç ve dinamik bir fakülte olmakla beraber, hem eğitimde hem de araştırma çalışmalarında tecrübe ve birikim sahibi bir ekip hâline gelmiş durumdayız.

Daha ilerleyeceğiz ve güçleneceğiz, çünkü: (1) Fizikî olarak daha da gelişmek, yeni araştırma ve eğitim laboratuvarları tesis etmek önde gelen hedeflerimiz arasındadır ve bu yönde büyük adımlarla ilerliyoruz. (2) Geçtiğimiz senelerde bizler ilerlerken ve gelişirken, dünyada mühendislik alanlarında ve teknolojide çok mühim ve hızlı gelişmeler ve değişiklikler meydana geldi. Hem Marmara Üniversitesi olarak, hem de Türkiye olarak gelişmelerin gerisinde kalmamak ve teknolojide öncü bir konumda bulunabilmek için eğitim ve araştırma konularında çok ciddî bazı anlayış değişikliklerine, yeniliklere ve sıçramalara ihtiyaç var. Dünyanın ve ülkemizin şartları, yavaş ve tedricî ilerlemelere razı olabileceğimiz vasıflarda değildir.  Ülke, Üniversite ve Fakülte olarak çok büyük bir gayretin ve atılımın içinde olma mecburiyetimiz vardır.

Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak proje ve tasarılar noktasında en önemli motivasyonum Üniversitemizin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne geçişidir. Külliye'ye geçiş hem fizikî yapılanmayı planlı hale getirecek hem de eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde standartları daha üst seviyelere çekecek yeni bir hayata geçişi sağlayacaktır. Bir fakültenin ve üniversitenin ilerlemesi, yükselmesi, hem eğitimde hem de bilim ve teknolojide ülkemize önemli ve fark oluşturan hizmetler sunması, şüphesiz sadece yeni ve modern bir yerleşke ile gerçekleşebilecek hedefler değildir. Bizler de eğitimci ve araştırmacı bilim insanları olarak Fakültemizde, hem kendi performansımızı yükseltmek ve hem de bayrağı teslim edeceğimiz genç akademik kadroların her bakımdan bizden daha ileri noktalarda olmasını temin etmek mecburiyetindeyiz. Daha çok sayıda ve daha yüksek kalitede uluslararası bilimsel yayınların yanı sıra, Türkiye’nin problemlerini çözmeye yönelik üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) çalışmaları, bilimsel Ar-Ge projeleri, kamuya ve özel sektöre yönelik danışmanlıklar, fikrî mülkiyet çalışmaları, şirketleşme teşebbüsleri, yurt dışı saygın kurumlarda bilimsel çalışmalar yapılması, doktora sonrası bilimsel çalışmalar yapılması gibi faaliyetler artık istihdam ve terfi politikalarımızın vazgeçilmez ölçütleri arasındadır.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin eğitim ve araştırmada mükemmelliğini artan şekilde devam ettirmesi, başarının ötesinde, bizler için ahlakî ve millî bir sorumluluktur. Bu çerçevede; (1) Donanımlı, bilgili, öğrenmeyi ve araştırma yapmayı bilen, dünyanın her yerinde mesleklerini başarı ile yerine getirebilecek üstün vasıflı mühendisler yetiştirmek, (2) Bilimsel araştırma çalışmalarıyla dünya bilimsel literatürüne önemli katkılar yapan bir akademik kadro oluşturmak, (3) Türkiye’nin problemlerinin çözülmesine katkılar yapan, ülkemizin bilim ve teknolojide daha iyi noktalara gelmesinde önemli roller üstlenen, ülkemizin sanayinin ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten bir fakülte olmak elzem olan hedeflerimizdir.

Bizler, Mühendislik Fakültesi mensupları olarak, öğrenci odaklı eğitim anlayışını üniversitenin tüm süreçlerine yansıtan, analitik düşünebilen mühendisler yetiştiren, girişimci, yenilikçi ve disiplinler ötesi araştırmalarla bilginin üretimine ve millî ve küresel düzeyde bilginin geliştirilmesine katkı sağlayan yönetim misyonunu benimsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Ömer Akgiray

  


Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 29.09.2022 12:53:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM