TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU

YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı üniversitemizde öğrenim gören %40 ve üzeri engel durumuna sahip öğrencilerimize burs imkânı sağlamaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki şartları sağlamaları halinde, burs başvuru formu, taahhütname ve diğer gerekli belgeleri e-mail’le 16 Ekim 2020 tarihine kadar (burs@marmara.edu.tr) iletilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.


TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır.(Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )


ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

Yüksek öğrenimine yeni  kayıt  yaptırmış  müracaatçılar  için  YKS  sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir), kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince  aldıkları  dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,
Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
Anne, baba ve  öğrenci  adına   araç  varsa,  araç  tescil   belgesi,  yoksa   e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
Varsa anne, baba  veya  öğrenciye  ait  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve  sonuç belgesi,
Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

Başvuru formu 

Taahhütname

 

HIZLI ERİŞİM