“SİGARA İÇİLMEZ” ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünleri tüketenlere verilecek idari yaptırım kararlarının uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ” gereğince Fakültemiz binalarında yoğun olarak giriş-çıkış yapılan yerlerde işaretlemeler yaptırılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı genelgesi ve 27.05.2008 26888 sayılı Resmi Gazete tebliği gereğince bu alanlarda sigara içilmesi yasaktır.

 

Belirtilen yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında, gerekli araştırmalar yapılarak ilgili tebliğde verilen (Ek-1) idari yaptırım karar tutanağı düzenlenecek ve ilgili birimlere iletilecektir.

 

Tüm personel ve öğrencilerimize duyurulur.

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM