Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MC365 nolu laboratuvar açıldı.

******************************************

 YÜKSEK REZOLÜSYONLU SÜREKLİ IŞIK KAYNAKLI ALEV ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE

 

Bu cihaz ile atık sulardaki metal iyon konsantrasyonlarının tespiti, alaşım ve çeşitli karışımlardaki empürite analizlerinin  gerçekleştirilmesi mümkündür. Tek lamba özelliği ile aynı anda çoklu  iyon tespiti yapmak da mümkündür. Klasik atomik absorpsiyon  spektrometre cihazlarından en önemli farkı, diğerlerinde her element  için ayrı bir lamba satın alınıp kullanılırken, bu cihazda tek lamba  ile tüm metal iyon konsantasyonlarını ölçmek mümkündür. Bu da hem zaman hem de maddi tasarruf sağlamaktadır.

 

 ARITMA ÜNİTELİ ÇEKER OCAK

Bu çok fonksiyonlu çeker ocağı 3'e ayırabiliriz.  

1) Pirometalurjik işlemlerin gerçekleştirildiği çeker ocak. Bu bölümde yüksek sıcaklık işlemleri, alaşımlama, eritiş, döküm, rafinasyon, küpelasyon gibi çeşitli metalurjik prosesler  gerçekleştirilmektedir.

 

 2) Hidrometalurjik işlemlerin gerçekleştirildiği çeker ocak. Bu bölümde yaş analiz işlemleri, çözeltiye alma (liç), çöktürme,  saflaştırma, buharlaştırma, kristalize etme, destilasyon gibi işlemler > gerçekleştirilmektedir.

 

 3) Arıtma Ünitesi: Bu bölümde salyangoz diye tabir edilen 2 adet  yüksek çekişli motor bulunmaktadır. İlki, hidrometalurjik ve  pirometalurjik işlemler neticesinde meydana gelen atık gazları, > içerisinde sodyum hidroksit bulunan su tankına aktararak gazların  nötralize edilmesini sağlayarak çevre kirliliğini önlemektedir.  İkincisi çok yüksek devirlerde çalışabilen ama aynı zamanda manuel olarak hız kontrolü yapabilen bir motordur. Bunun görevi de tüm laboratuarın havasını 15-20 dakika gibi kısa sürede çekip dışarı atmak suretiyle havalandırma yapmaktır.

******************************************

 

HIZLI ERİŞİM