Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu Eğitimi Hakkında Önemli Duyuru

 

2019-2020 Akademik Yılı Çevrimiçi Yaz Okulu eğitiminde aşağıdaki hususlar uygulanacak olup derslere kayıt olan tüm üniversitemiz öğrencilerine ve misafir öğrencilerimize duyurulur:

(*) Yaz okulu eğitimi uzaktan yapılacak olup Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız web sitesinde (https://oidb.marmara.edu.tr/) belirtilen yöntemlerle takip edilerek derslere giriş sağlanacak ve takip edilecektir.

(*) Derslere, gerçekleştirildikleri gün ve saatlerde öğrenciler tarafından aktif katılım sağlanması önemlidir.

2019-2020 Yaz Okulu eğitiminde ders çakışma kontrolü yapılmamış olmakla birlikte, öğrencilerimizin ders seçimlerinde derslerin ödev, sunum vb yüklerini yerine getirme, derse katılım konusunda azami çaba gösterme konusuna özen gösterdikleri kabul edilmektedir. Yaz okulu başarı değerlendirmelerinde, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin (http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf) 19. maddesinde yer alan devamsızlık sebebiyle bir dersten başarısız olma (DZ harf notu ile başarısız olma ve yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girememe) durumu söz konusu olmayacaktır.

Bununla birlikte derslerin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerimizin çevrimiçi derslere gün ve saatlerinde devamları ve dersin değerlendirme araçlarına ait yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatırız.

(*) Derslerin değerlendirme araçları ve bu değerlendirme araçlarının başarı notuna katkıları, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir ve uygulanır: http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

(*) Derslerde başarı notunun değerlendirilmesinde, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi takip edilir: http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni8/M_S_nav_ve_Ba_ar_de_erlendirme_Y_nergesi_v01.pdf

(*) Ara sınav, yıl sonu sınavı ve gerçekleştirilen diğer sınavlar, öğretim üyesince belirlenen sürede gerçekleştirilir. Öğrenciler, bu sınav süre içerisinde sınav sorularını tamamlayarak belirtilen yöntemlerle sisteme yükler/gönderirler.

(*) Yaz okulu eğitimde yer alan derslerde online eğitim araçları kullanılabilir. Öğrenciler, belirtilen araçlara kayıt olmak (ders kaynağı ve elektronik ödev/sınav sistemini satın almak ve kayıt yaptırmak) ve dersin öğretim üyesi tarafından yönlendirildiği şekilde ve sürede ödevleri tamamlamak, yıl içi ve yıl sonu sınavlarına katılmak zorundadır.

 

 

HIZLI ERİŞİM