Duyuru - Yatay ve Dikey Geçiş Ders İntibakları

Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş öğrencileri ile 7417 sayılı Af kanunu ile kayıt yapan öğrencilerin ders intibak tutanaklarını Bölüm Sekreterliklerinden (https://eng.marmara.edu.tr/idari/idari-birimler-ve-personel) alarak transkript kontrollerini yapmaları ve herhangi bir hata durumu için 26 Ekim 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri ofisine (M1-Z16) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM