Azami süresini doldurmuş öğrencilerimize duyurulur

Azami süresini doldurmuş öğrencilerimize duyurulur

 

2547 sayılı kanunun madde 44-c'ye (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf) istinaden; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl süresini tamamlamış ve ilgili tarihlerde sınava girme talebinde bulunacak öğrencilerimizin bu bağlantıdaki dilekçe formunu doldurup danışmanlarına ve eng.ogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Sınav Tarihleri;

 

01.08.2022 - 07.08.2022 44.Madde Kapsamında Bahar Dönemi I. Sınav Hakkı

15.08.2022 - 21.08.2022 44.Madde Kapsamında Bahar Dönemi II. Sınav Hakkı

 

Not: E-posta mesajında konu kısmına "44. Madde" ile ilgili olduğu belirtilmelidir.

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM