Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Marka/Model : Thermo Fisher Scientific İCE 3500 AA Spectro

Aksesuarları/Yazılımı : Grafit fırın kısmı ve bu kısımla birlikte çalışan otomatik numune besleyicisi ve soğutucusu bulunmaktadır. SOLAAR yazılımının yüklü olduğu bilgisayarı ve yazıcısı, ayrıca hava kompresörü ve elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mevcuttur. Yüksek sıcaklıkta yanmayı sağlayan asetilen, N

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC373

Fermentasyon Cihazı

Fermentasyon Cihazı

Marka/Model : Sartorius/ BIOSTAT Q- DCU3

Aksesuarları/Yazılımı : MCFS/ win 2.1

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Biyomühendislik No:408


Liyofilizatör

Liyofilizatör

Marka/Model : Steris/Lyovac GT2

Aksesuarları/Yazılımı : Leybold Vacuum (28765)

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Biyomühendislik No:408

Spektrofotometre

Spektrofotometre

Marka/Model : Perkin Elmer/Lambda 35

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Biyomühendislik No:408


Çoklu Mikroplaka Okuyucu

Çoklu Mikroplaka Okuyucu

Marka/Model : Promega/ Glomax Multi

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Biyomühendislik No:408

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Marka/Model : Thermo Fisher Scientific İCE 3500 AA Spectro

Aksesuarları/Yazılımı : Grafit fırın kısmı ve bu kısımla birlikte çalışan otomatik numune besleyicisi ve soğutucusu bulunmaktadır. SOLAAR yazılımının yüklü olduğu bilgisayarı ve yazıcısı, ayrıca hava kompresörü ve elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mevcuttur. Yüksek sıcaklıkta yanmayı sağlayan asetilen, N

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC 373


Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Marka/Model : Thermo Fisher Scientific İCE 3500 AA Spectro

Aksesuarları/Yazılımı : Grafit fırın kısmı ve bu kısımla birlikte çalışan otomatik numune besleyicisi ve soğutucusu bulunmaktadır. SOLAAR yazılımının yüklü olduğu bilgisayarı ve yazıcısı, ayrıca hava kompresörü ve elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mevcuttur. Yüksek sıcaklıkta yanmayı sağlayan asetilen, N

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC 373

Ploidi ve Genom Analiz Cihazı

Ploidi ve Genom Analiz Cihazı

Marka/Model : sysmex

Aksesuarları/Yazılımı : Masaüstü Bilgisayar(Fujitsu)Yazıcı (hp)

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı


PCR System 9700

PCR System 9700

Marka/Model : Applied Biosystems/ Gene AMP

Aksesuarları/Yazılımı : -

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Real-Time PCR System

Real-Time PCR System

Marka/Model : Applied Biosystems/ Step One Plus

Aksesuarları/Yazılımı : Dizüstü Bilgisayar(DELL)Step One Software v.2.2

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı


Gel Documentation System

Gel Documentation System

Marka/Model : Clinx Science Instruments/Genosens 1510

Aksesuarları/Yazılımı : Masaüstü Bilgisayar(Fujitsu)Gel Catcher

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Genetic Analyzer

Genetic Analyzer

Marka/Model : Applied Biosystems/ ABI PRISM 310-3

Aksesuarları/Yazılımı : Masaüstü Bilgisayar (DELL)310 Data Collection Software-Version 3.1.0

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı


Soğutmalı Santrifüj

Soğutmalı Santrifüj

Marka/Model : Eppendorf/ Centrifuge 5430 R

Aksesuarları/Yazılımı : -

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Qubit 2.0 Fluorometer

Qubit 2.0 Fluorometer

Marka/Model : invitrogen/ QUBIT 2.0

Aksesuarları/Yazılımı : -

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı