Elektroforez Sistemi

Elektroforez Sistemi

Marka/Model : BIO-RAD D-Code Systemn

Aksesuarları/Yazılımı : Yok

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372

Spektrofotometre

Spektrofotometre

Marka/Model : WTW Photolab 7100 Vis Series

Aksesuarları/Yazılımı : Yok

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372


FastPrep Homojenizatör

FastPrep Homojenizatör

Marka/Model : M.P. Biomedicals/ FastPrep-24

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372

Mikroskop

Mikroskop

Marka/Model : Leica Microsystems/ DM LB2

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372


Real-time PCR

Real-time PCR

Marka/Model : Roche/ Ligth Cycler 1.5

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372

Nanospektrofotometre

Nanospektrofotometre

Marka/Model : Implen/ P360

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MC372


Precise Controlled Atmosphere Glove Box

Precise Controlled Atmosphere Glove Box

Marka/Model : Labconco

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : M100 - Koridor

Multi Ölçer

Multi Ölçer

Marka/Model : Tethys

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MA112A


Nano Partiküllerde Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı

Nano Partiküllerde Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı

Marka/Model : Malvern ZS90

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MA106

Otomatik Örnekleyici ve İç Uçurma Ünitesi

Otomatik Örnekleyici ve İç Uçurma Ünitesi

Marka/Model : GE Sievers M5310

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MA106


Spektrofotometre-UV/VIS

Spektrofotometre-UV/VIS

Marka/Model : Shimadzu

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MA105

Hava Örnek Alma Cihazı

Hava Örnek Alma Cihazı

Marka/Model : Tisch PNY1123-BLXZ

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : Beşiktaş numune istasyonu


Thermal Desorption Unit

Thermal Desorption Unit

Marka/Model : Markes Unity-xr

Aksesuarları/Yazılımı : VOC and SVOC multi-calibration standard

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : ITU nanolab

Sıcaklık Derinlik Cihazı

Sıcaklık Derinlik Cihazı

Marka/Model :

Aksesuarları/Yazılımı :

Bulunduğu Birim : Mühendislik Fakültesi

Bulunduğu Laboratuvar : MBA6