Öğretim Üyemizin TÜBİTAK ARDEB 1001 Başarısı

Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Toksoy Öner'in yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Toksoy Öner'in yürütücüsü olduğu ve Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seval Genç, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi ile Bahçeci Sağlık Grubu Bilimsel Direktörü Dr. Necati Fındıklı'nın araştırmacı olduğu projede ilk defa ülkemiz kaynaklı, fruktan bazlı bir polimerin de arasında olduğu çeşitli fruktanların membran etkileşim ve fizikokimyasal özelliklerinin araştırılmasına ek olarak bitki sistemlerinde ve memeli hücre hatlarının dondurulmasında kriyojenik bir ajan olarak kullanılmasına yönelik öncü ve özgün bir çalışma olması hedefiyle TÜBİTAK'a sunulan "Fruktanların Kriyoteknolojik Uygulamalardaki Potansiyellerinin Belirlenmesi" başlıklı 36 ay süreli ve 357.900 TL bütçeli TÜBİTAK MAG 1001 Projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyemizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

QUICK MENU