Vision & Mission

Vizyonumuz

    Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.

 

Misyonumuz

    Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak.

 

 Temel Değerler:

  • Bilimsel düşünceyi esas alan,
  • Öğrenci ve mezun odaklı,
  • Katılımcı,
  • Mükemmele doğru sürekli gelişimi arayan,
  • Değer üreten,
  • Değişime ve gelişime açık,
  • Çevreye saygılı,
  • Etik ve evrensel değerlere önem veren,
  • Toplumsal değerlere saygılı

This page updated by Mühendislik Fakültesi on 25.04.2022 12:52:25

QUICK MENU