İKLİM ZİRVESİ 2018

Marmara Üniversitesi ve TÜMBİAD işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü Üniversitemizin Sultanahmet Yerleşkesi Ana Salonunda gerçekleştirilecek olan İKLİM ZİRVESİ 2018'de çok değerli uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin sunulacağı bir oturumun yan ısıra, çeşitli şektörlerden kaynaklı seragazı salımları/yutakları ilişkisinin irdeleneceği, iklim değişikliği etkilerinin ortaya konacağı, iklim değişikliği ile ilgili uluslararası hukukun ve bu kapsamdaki uluslararası işbirliğinin/anlaşmaların inceleneceği ve iklim değişikliği uyumu çerçevesinde hazırlanması gerekli eylem planlarının tartışılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir.

Ayrıca zirvede, enerji, ulaşım, konut, sanayi, atık gibi ciddi miktarlarda sera gazı üreten sektörlerin duyarlılıklarını da masaya yatırarak, sera gazı salımlarında azaltıma yönelik tedbirler konuşulacak ve iklim değişikliğinin Türkiye'ye yönelik olarak getirebileceği riskler ve fırsatlar hususunda görüşler paylaşılacaktır.

 

Tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz davetlidir.

 

İKLİM ZİRVESİ 2018 Düzenleme Komitesi

http://iklimzirvesi.com/

QUICK MENU