Ders alma dilekçeleri ile ilgili duyuru

Ders kayıtları ile ilgili Fakültemiz Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere dilekçe veren öğrencilerin:

  1. Muaf olunan dersleri ve sınıfları kontrol etmeleri

  2. Dilekçe sonuçlarının BYS’den kontrol edilmesi

  3. Dilekçe ile alınacak ders talebinde bulunulmuşsa kontrol edilerek tespit edilen sorunların öğrenci işlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Dilekçe sonuçlar Bölüm Sekreterliklerinden öğrenilecektir.

QUICK MENU