Mühendislik FakültesiEğitim ve Araştırmada Mükemmellik

Mühendislik Fakültesi

Fakültemizde Sıfır Atık Uygulamasına Geçiş

Üniversitemizde “Sıfır Atık Uygulamaları” çerçevesinde 3’lü modül halinde toplama ünitelerine geçiş başlatılması planlanmış ve UYGULAMA ESASLARI paylaşılmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Barış Çallı tarafından atık türleri ve ayrı toplama konusunda hazırlanmış sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

3’lü modül olarak bulunacak atık toplama üniteleri Fakültemiz binalarına yerleştirilmiştir: 

  • Kağıt, Plastik, Metal Atıklar
  • Cam Atıklar
  • Geri Dönüşemeyen Evsel Atıklar

 

Mavi kutuya yalnız kağıt (kağıt bardaklar hariç), karton, mukavva, plastik, metal, kompozit (süt, meyve suyu kutuları) vb. katı atıklar atılacak; atılacak ürünler başka organik atıklarla karışık veya bulaşık olmayacaktır; bu haldeki kağıt atıklar, geri dönüşemeyen evsel atıklar kutusuna atılacaktır; plastik şişe veya metal kutuların içinde sıvı bulunmayacak, varsa boşaltılacaktır.

Yeşil kutuya pencere camları hariç yalnız cam ve camdan mamul atıklar (şişeler, bardaklar, kavanozlar vs.) atılacaktır; atılacak cam ürünler başka organik atıklarla karışık olmayacaktırcam şişeler içinde kesinlikle sıvı olmayacak, varsa boşaltılarak atılacaktır.

Siyah kutuya geri dönüşümü mümkün olmayan bütün atıklar atılacaktır; bulaşık kağıtlar, bulaşık durumdaki içecek kağıt bardaklar bu kutuya atılacaktır; üzerindeki organik atıklardan ayırma imkanı olmayan kağıt (kağıt bardaklar), plastik ve metal unsurlar bu kutuya atılacaktır; kokma ihtimali bulunan atıklar, uygun bir muhafaza içinde atılacaktır.

 

Fakültemizde işleyiş aşağıdaki şekilde başlatılacak ve uygulanacaktır.

  • Üçlü toplama ünitelerinin binalarımızda her koridora yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen bilgilendirme levhaları/yazılarının asılması
  • Sınıf ve ofislerdeki tüm çöp kutularının kaldırılması ve atıkların bu toplama ünitelerine doğrudan atılması
  • Ayrı toplanan atıkların, hizmetli personelimizce kampüsümüzdeki “Atık Geçici Toplama Alanına” taşınması

 Tüm personelimiz ve öğrencilerimize duyurulur.

Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 20.05.2019 17:45:21 tarihinde güncellenmiştir.