Mühendislik FakültesiEğitim ve Araştırmada Mükemmellik

Mühendislik Fakültesi

Dekanın Mesajı


Sayın Ziyaretçimiz: Hoş geldiniz. Fakültemizin internet sayfalarında sizlere gerekli bilgileri sunmaya çalıştık. Umarız sizlere yardımcı olabiliriz. Bu konuda eksikliklerimiz varsa talep ve önerilerinizi her zaman bekleriz. Sizleri burada Fakültemizde görmekten de büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirterek, saygılar sunarız.

 

Birlikte Olmaktan Onur Duyduğumuz Tüm Paydaşlarımız: Biz hep birlikte Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesiyiz. Fakültemizin sürekli iyileşmesi ve tüm paydaşlarının mutluluğu hepimizin ortak hedefidir. Maddi şartları iyileştirmek mutlaka ve sürekli yapmamız gereken bir görev. Bunlar yanında eğitim, araştırma ve hizmet konularında işleyişi mümkün olan en kaliteli hale getirmeye hep birlikte sürekli çaba harcamalıyız. Başta Dekan olmak üzere çeşitli görevler yapan her bir idari personel kendisini vazgeçilmez olarak görmemelidir, aksi halde bu uzun vadede kurum için yarar yerine zarar getirebilir. Kişi için belki kendisi en önemlidir ama kişilere bağlı bir sistem çökmeye, paslanmaya, çürümeye ve dejenere olmaya mahkûmdur. Ortak amaçla oluşturulan ve prensipli olarak sürdürülen Adalet, Hakkaniyet, Emanet, Ehliyet, Doğruluk, Samimiyet, İnsaf, Ahde Vefa, Duyarlılık, Saygı, Empati, Merhamet, Özveri ve Kalite ise her zaman değerli ve kalıcıdır. Önde gelen ve el üstünde tutmamız gereken bu değerlerimizi geniş bir vizyon ile sahiplenip, sürekli daha iyiye ve ileriye gitmeliyiz. Bu safhada karşılaşabileceğimiz bir risk, sadece kendi menfaatlerini maksimize etmeye odaklanarak, diğer paydaşlara ve kuruma gerekli önemi vermemek eğilimi olabilir. Böyle bir ortamda insanların mutlu, kurumun verimli olması doğal olarak mümkün olamayacaktır. Bu kısır döngüyü kendimize rağmen yenmek durumundayız. Bu anlamda diğer paydaşlarımıza sunacağımız karşılıksız katkının uzun vadede fazlası ile bize geri döneceğinin bilincine varmalıyız. Bulunduğumuz ortamın daha kaliteli ve paydaşların daha mutlu olması, sonuçta kendimize daha çok fayda, tatmin ve mutluluk sağlayacaktır.

 

Sevgili Öğrencilerimiz: Sizlerle gurur duyuyoruz. Mühendis, aynısını taklit eden değil bilimsel bilgi ve matematiği uygulayarak, teknik bilgi ve tecrübesini ortaya koyarak, zekâ ve becerisini kullanarak, yeni ve ekonomik bir tasarım, farklı ve kolay bir çözüm, üstün ve kullanışlı bir ürün, özgün ve verimli bir sistem ortaya koyan kişidir. Sizlere kendinizi hem bilimsel hem de sosyal alanlarda sürekli geliştirici ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyoruz. Kendine güvenen, çalışkan, iş bitirici, profesyonel, saygı duyulan, bilgili ve kültürlü mühendisler olarak ülkemizde ve dünyada hizmetler verip iyi bir kariyere ulaşacağınıza inancımız tamdır. Bu kapsamda bizlerin her an yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

 

Değerli Akademik Personelimiz: Sizler bu Fakültenin asıl ve en değerli itici gücüsünüz. Sizlere güvenen öğrencilerimize üstün kaliteli, etkili ve doyurucu bir eğitim verip, onlara gerekli motivasyon ve özgüveni aşılamanız, gelecekte hiçbir maddi imkanla karşılaştırılamayacak kadar değerlidir. Bunlara paralel olarak bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetleriniz de insanlık için vazgeçilmez bir katkıdır.

 

Ar-Ge Hizmeti Verdiğimiz Değerli Kuruluşlar: İhtiyaç duyduğunuz her türlü mühendislik alanında sizlerin hizmetinizde olduğumuzu; teknolojik problemlerinize çözüm oluşturmak ve verimliliğinizi arttırmak konularında her zaman danışmanlığımızı sunmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda lütfen bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz. Sizlerle üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak ve bu yolla ülkemizin ilerlemesine katkı sunmak ortak hedefimizdir.

 

Saygıdeğer Üst Kurumlarımız: Daha verimli, iyi işleyen ve sürekli gelişen bir üniversite doğrultusunda vermekte olduğunuz destekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversitenin gerçek anlamda evrensel bir yüksek eğitim, öğretim ve bilim topluluğu olması yönündeki girişimlerinizi takdirle karşılıyoruz.

 

Canlılık Kaynağımız Mavi ve Yeşil Doğa: Bol ve sağlıklı nimetlerinle hayatımızı idame ettirdiğimizin ve geçmişin mirası olduğun kadar gelecek nesillerin de emaneti olduğunun bilincindeyiz. Ancak seni koruyup geliştirmek ve sana zarar vermemek kayıt ve şartıyla, mühendislik teknolojilerini geliştirmek, üretmek ve uygulamak için söz veriyoruz.

 

Ey İnsanlık: Karşısındakini cinsiyetinden, ırkından, inancından, fikrinden dolayı ötekileştirmeyen, küçümsemeyen, dışlamayan, düşman görmeyen, zulmetmeyen, yok etmeye çalışmayan; ayrıca, doğuştan gelen veya sonradan edinilen bu özelliklerinden dolayı kendisinde de lüzumsuz bir övünç, üstünlük, elitlik görmeyen; kendi zevk, çıkar, hırs ve menfaatlerinin değil doğruluğun, hakkın ve adaletin peşinde koşan; sadece insan olmasını yeterli görerek, her bireyin içinde dünyaya sığmayan müthiş bir hazine barındırdığını keşfederek, ona değer veren, sayan, seven, kardeş gören; bu yolda elinden gelen katkıyı samimiyetle yapmaya çalışan kişilerle dolu bir dünya diliyoruz.

 

İçinde Yaşadığımız Muhteşem Evren: Senin içinde kendimizi bir zerre gibi hissediyor, adeta eziliyoruz. Seni tanımak, anlamak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Varoluşunun gizemli sırrı bizleri her zaman merak içinde bırakıyor.

 

Ve Ya Hak; Maksadımız Sensin, talebimiz de Sana ulaşmaktır.

 

Bu duygularla her bir paydaşımıza tekrar teşekkürlerimizi sunar, hep birlikte gayret ve samimiyetle çalışan bir Fakülte için desteklerinizin artarak sürmesini diler, uyguladığımız açık kapı politikası gereğince sizlerden her zaman fikir, destek, çözüm önerisi ve geri bildirim almayı temenni ederiz.

 

Selam ve Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Murat Doğruel

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

 

Bu sayfa Mühendislik Fakültesi tarafından en son 07.01.2016 08:08:35 tarihinde güncellenmiştir.